icon

Need Help? call us free

011 673 235

Events & News

Feb, 26 2024 10:00 Am - 3:00 Pm Finfinne, Ethiopia

Our Latest News

Event

Birmannaa Uummata Hongeen Miidhamaa Jiruuf

Kontoma Darimu Alliance Namoota Dhuunfaa fi Dhaabbilee Garaa Garaatiif Yaamicha Birmannaa Uummata Gammoojjii Hongeen Miidhamaa jiruuf akka taasisan yaamicha dabarsee jira. Bifuma kanaan Namootiif Dhaabbilee garaagaraa karaa Herrega Baankilee Kontoma Darimu Alliance tiin deeggarsa isaanii akka godhanu yaadachiisuu barbaada! Gama biraatiin dhaabbileen garaa garaa karaa mataa isaaniitiinis Uummataf akka birmatanuu Kontoma Darimu Alliance jabeessee yaadachisaa, deeggarsa godhamuu maraaf Galatooma Horaa Bulaa Deebana jedha!


https://www.kontomadarimualliance.org.et/donate.html

... Read More
Event

Board Chairman Mr. Gololcha Baallii has visited KDA head quarter

Kontoma Darimu Alliance Board Chairman Mr. Gololcha Baallii has visited KDA headquarter office and encouraged the Executive Directors towards achieving KDA objectives

... Read More
Event

KDA Membership registration

KDA Membership registration has been continued and we highly encourage everyone to join KDA to make a difference!

... Read More
  • Contact Us
  • Kotoma Darimu Office
    08:00 Am - 11:00
  • Address
    Finfinnee, CMC Road, Gujii Highland Mall 4th floor office number 405